Uw Geld

Het zal u misschien verbazen waarom De Transitie Partij zoveel informatie over ons financiële oftewel monetaire systeem heeft opgenomen. De reden hiervoor is dat wij het van zeer groot belang achten dat u leert hoe ons monetaire systeem in elkaar zit zodat u dan ook zult begrijpen waarom we een crisis hebben en de transitie naar een nieuw systeem zeer urgent is.

Dit monetaire systeem beïnvloed in negatieve zin bijna elk aspect van ons leven. Zo moet onze economie eindeloos blijven groeien om de gecreëerde schulden te kunnen blijven betalen, dit houdt in dat we oneindige hoeveelheden energie en grondstoffen moeten hebben dat niet het geval is!
Verder moet u bereid zijn om een steeds grotere schuld op u te nemen waardoor u van steeds meer vrijheden wordt beroofd. Deze groei zou ook leiden tot steeds meer vervuiling, meer ziektes en verdwijnen van steeds meer groen en eindeloze prijsstijgingen, totdat er zich weer een crisis voordoet of nog erger.

Dit heeft de overheid sinds 1 januari 2015 teveel uitgegeven

[oCounter id=”step395″]

De overheid blijft meer geld uitgeven dan dat het ontvangt, zo’n 41 miljoen Euro per dag. Op dit moment hebben we een staatsschuld van zo’n 467 miljard Euro dat ons rond 8 miljard Euro per jaar aan rente kost. Je zou toch verwachten dat de overheid er alles aan zou doen deze alsmaar groter wordende schuld te stoppen en begint met aflossen! Zeker als men zich realiseert dat het een exponentieel karakter heeft en de meeste Nederlanders daarbovenop ook een enorme hypotheek schuld hebben! We moeten ons goed realiseren dat we met onze totale schuld niet ver van Griekenland af zitten!

Niet een van de politieke partijen zijn van plan om de echte reden van de crisis aan te pakken en gaan door met waar ze goed in zijn, geld uitgeven. De Transitie Partij is van mening dat in deze onzekere tijden geld creatie uit het niets op basis van schuld een serieus risico is en onethisch om onze kinderen en 97% van de bevolking die hierdoor verarmd, mee op te zadelen!

Ons voorstel een nieuw monetaire systeem dat niet gebaseerd is op schuld maar … lees verder.

Staatsschuld

[oCounter id=”step753″]

In 2001 was de staatsschuld 227 miljard Euro, binnen een paar jaar liep de schuld hard op onder het kabinet Balkenende & Bos. Mede door de redding van de banken en de kredietcrisis liep de staatsschuld in 2009 tot 350 miljard Euro op en heeft de overheid voor de vierde op achtereenvolgende jaar een begrotingstekort. Op dit moment heeft elke Nederlander hierdoor zo’n 28.000 Euro en elke werkende 56.000 Euro schuld!

Zolang de burger niet doorheeft dat ons huidige monetaire systeem alleen kan bestaan door steeds grotere schulden aan te gaan waar het volk voor opdraait en politieke partijen die dit uit pure onwetendheid of belangenverstrengeling met de banken negeren, is een volgende crisis gegarandeerd.

transfer_income_and_wealth_2