Speerpunten

 1. Nieuw financieel systeem met geldcreatie zonder rente door onafhankelijk instituut, banken in eigen handen en (naast de euro) invoeren nieuwe Digitale Florijn.
 2. Einde door overheid/volk gegarandeerde bankgaranties voor speculatie rekeningen, bank eigenaren laten opdraaien voor de verliezen.
 3. Met het geld dat op de reguliere en spaarrekening staat wordt door de banken gebruikt om te beleggen en zijn in feite beleggingsrekening waarvan uw inleg niet is gegarandeerd! De door de overheid gegarandeerde bankgarantie wordt door ons zelf via belasting betaald en suggereert quasi veiligheid. De benaming van deze rekeningen moeten veranderd worden in beleggingsrekening  zodat de klant zich bewust is van het risico.
 4. Verhogen eigen vermogen voor speculerende banken en invoeren speculatie belasting.
 5. Geen marktwerking voor o.a. onderwijs, energie, water, communicatie!
 6. Zeer sterke verlaging woonlasten door onder andere:
  • hypotheken zonder rente met antispeculatie clausule en inflatiecorrectie,
  • huren op basis van levensduur en onderhoud woning,
  • gemeentebelastingen op basis van herbouwwaarde woning.
 7. Introductie anti speculatie regelgeving en belastingen voor onroerend goed ter voorkoming van prijsopdrijving door o.a. projectontwikkelaars en gemeenten.
 8. Duurzame, energie neutrale,toxisch vrije, leefgemeenschap versterkende nieuwbouw en renovatie.
 9. Nieuwe productie en onderwijsparken concentreren rond vervoerspunten.
 10. Terugbrengen noodzaak hebben eigen auto’s door gratis openbaar vervoer uitbreiden & innoveren openbaar vervoersnetwerk.
 11. Invoeren warme maaltijd keukens op scholen met gratis organisch voedsel en drinken, ongezond voedsel en drinken uit scholen.
 12. Aanvullende curriculum scholen (perma-cultuur, politiek, innovatie en creativiteit met zeer veel praktijk, meertalen).
 13. Deprivatiseren diverse publieke instellingen zoals openbaar vervoer, energie, communicatie en onderbrengen in Naamloze Volks Vennootschappen (NVV)
 14. Opzetten Naamloze Volks Vennootschappen (NVV’s) waar elke burger bij 18 jaar en inwonend in Nederland, automatisch juridisch aandeelhouder van wordt zodat ondergebrachte bezittingen beschermd zijn tegen verkwanseling door toekomstige politici.
 15. Zorgkosten verlagen door voorlichting, preventieve gezondheidszorg en binnen 2 jaar verbod op toxische chemicaliën, herbiciden, pesticiden, gmo en preventief antibiotica gebruik ongeacht de dosis.
 16. Lage of geen BTW op gezond en milieuvriendelijk en hoge BTW op ongezond en giftig met verplicht eenduidige labeling.
 17. Einde topsalarissen en bonus cultuur in publieke en semi publieke instellingen, instellen bovengrens van maximaal 8 x laagst verdienende salaris.
 18. Einde inhuren extern advies door gemeenten, provincies en overheid, kennis in huis halen.
 19. Alle publieke instelling laten overstappen op zelf of in samenwerking met omringende landen ontwikkelde Open Source software!
 20. Schuldenvrij en kind centraal onderwijs naar Fins model met universitair opgeleide, goed beloonde en zelf leerstof bepalende leraren.
 21. Leegloop dorpskernen tegengaan door opkopen winkelruimtes, deze onder te brengen in Naamloze Gemeente Vennootschappen (NGV’s) waar elke inwoner ouder dan 18 jaar aandeelhouder wordt en deze tegen kostprijs te verhuren
 22. Zelfstandige en MKB tot 2 x basis salaris te ontzien van inkomstenbelasting, aanvullend basissalaris indien te weinig inkomsten.
 23. Afbouw bio-industrie transitie naar perma-cultuur en introductie lokaal organisch voedsel.
 24. Investeren in coöperaties met lokale productie van:
  • lokale energieopwekking,
  • windmolens,
  • openbaar vervoer treinen en bussen,
  • high tech industrie
  • producten met zeer hoge winstmarges zoals textiel
 25. Directe Dynamische Democratie en volledig transparante overheid
 26. Einde overdracht macht naar ondemocratisch en geldverslindend Europa wel samenwerken.
 27. Zeer dure militair materiaal, schepen en volgende generatie auto’s  in samenwerking met direct omliggende landen ontwikkelen t.b.v. werkgelegenheid, behoud kennis en veiligheid.
 28. Zeer sterk verbeteren koopkracht.
 29. Afschaffen erfrecht tot half miljoen.
 30. Afschaffen overdrachtsbelasting tot half miljoen.
 31. Einde speculatie met pensioengelden.
 32. Invoeren basisinkomen plus; niet werkende standaard inkomen van 1500 Euro, kinderen aanvullend 350 Euro, aanvullend voor zorgebehoevenden en plus toeslag voor werkenden van 550 Euro.
 33. Burgerparticipatie en open overheid
 34. Bescherming van privacy en burgerrechten
 35. Aanpassing van het auteursrecht
 36. Vrije Software, vrije cultuur en vrije kennis;
 37. ICT overheid volledig in eigen handen. Motor en innovator op het gebied van ICT en vrije software ontwikkeling t.b.v. het volk.
 38. Einde geldverslindende advies, ambtenaren bijscholen tot beslissingsnemers.
Onze Standpunten