De Transitie Partij  is een partij in oprichting die nog geen betaalde krachten in dienst heeft. Iedereen werkt onbezoldigd.
Wij willen graag op korte termijn de organisatie versterken met enthousiaste en geschikte kandidaten voor onderstaande functies. Neem contact met ons op voor meer informatie over de specifieke taken en verantwoordelijkheden.

info@transitiepartij.nl

  • posters plakken in verkiezingstijd
  • gastheer of – vrouw zijn voor huiskamerbijeenkomsten in de regio
  • kandidaatstellen voor gemeente, provincie, waterschap, tweede kamer of europarlement
  • kennisgroep (voorzitter, deelnemers)
  • enz.